Rotvekster‎ > ‎

Sortsutvalg og beskrivelse av sortene

Kålrot (Brassica napus var. napobrassica)

Bangholmsortene
Stor avling, noe svak mot klumprot. Rødfiolett skolt og gult rotkjøtt. Egner seg godt som kombinasjonssort for fôr- og matdyrking.

Gry
Sterk mot klumprot, men noe svak mot stokkløping. Grønn skolt og gult rotkjøtt. Brukes mest til fôr på grunn av skoltfargen.

Vige
Spesielt godt egnet som matkålrot. Blåfiolett skolt, gult kjøtt og runde, passende store røtter, men kort rothals. Sterk mot stokkløping, noe resistens mot kålflue, men svak mot mjøldogg. God lagringsevne.

Vigod
Foredlet med utgangspunkt i Vige. Svært jevn (ensartet) vekst. Blåfiolett skolt, gult kjøtt, og runde, jevne røtter.

Nepe (Brassica rapa var. rapa)

Foll
Gir størst avling av nepesortene i de fleste strøk av landet. Røttene er overveiende runde med hvitt kjøtt og middels tørrstoffinnhold. Motstandsevnen mot klumprot er ganske god. Kan også brukes som grønnfôrnepe, men det vil henge med noe jord ved høstingen.

Målselvnepe
Gul skall- og kjøttfarge og glatt overflate. Sterk mot kålflue og stokkløping. Mild smak, lagrer godt. Verdifull som matnepe i Nord-Norge, men også andre steder i landet.

Solanepe
Matnepe - hvit i kjøttet, flat eller flatrund i formen. Meget sterk mot både klumprot og kålflue. Egner seg spesielt godt til tidlig produksjon.
Comments