Rotvekster

Vekstgruppen rotvekster omfatter to arter: kålrot og nepe. Disse artene er tradisjonelt blitt brukt både til husdyrfôr og til mat. Ernæringsmessig er disse artene verdifulle, med høyt innhold av vitaminer og mineraler.
Comments