Priser

Undersider

Priser for konvensjonelt avlet frø. (For økologisk avlet frø, se "Økologiske produkter")

Alle priser er inklusiv emballasje, omsetningsavgift og foredler-/lisensavgift, men eksklusiv merverdiavgift. Prisene gjelder til 1.5.2018. Det tas forbehold om mulige trykkfeil. Se for øvrig salgsbetingelsene.
Undersider (2): Blomstereng Rotvekster
Comments