Vedlikehold av blomsterenga

Vedlikeholdet av ei blomstereng er normalt begrenset til én slått pr. år. Slåtten kan gjerne utføres med ljå eller slåmaskin, men en høgt stilt plenklipper kan også brukes. Tidspunktet for slåtten vil være bestemmende for konkurranseforholdet mellom de ulike artene i blomsterenga. Sjøl om det kan virke brutalt å slå under blomstring, kan det enkelte steder være riktig å slå allerede i midten av juli. Andre steder kan det være mer riktig å vente to til fire uker. Slåtten kan gjerne ligge og tørke på bakken ei uke, før den fjernes fra arealet.

Det er viktig å huske at ei blomstereng ikke tåler kjemiske ugrasmidler. Dersom det kommer opp problemugras som en ikke klarer å luke vekk, og dermed bestemmer seg for å bekjempe kjemisk, må en sørge for å avgrense sprøytinga til bare de mest problematiske flekkene.

Gjødsling vil vanligvis være helt unødvendig, og kan i verste fall forårsake at rikdommen i blomsterenga forsvinner. Gjødsling vil lett kunne favorisere konkurransesterke arter som tar plassen til blomsterengartene.
Comments