Frøformering og omsetning

Utgangspunktet for oppformeringen av blomsterengfrø er frø som er innsamlet fra viltvoksende populasjoner. Artene har blitt frøformert hos frøavlere i Østfold, Telemark og Aust-Agder, og omsettes gjennom Agrokonsult AS.  Etterspørselen tilsier økt behov for frøavl, og interesserte frøavlere må gjerne ta kontakt med Agrokonsult om dette.

Agrokonsult AS omsetter frøet primært gjennom andre såvarefirma og hagesentre, men også direkte til forbruker.

Frøet som omsettes er bare av flerårige arter, som ikke blomstrer i såingsåret, men som til gjengjeld kommer igjen år etter år.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at gjeldende forskrift om såvare ikke stiller minimumskrav til reinhet eller spireevne for denne type frø, men at verdiene skal oppgis ved omsetning. Prisene som er oppført i prislista er omregnet til 100 % rein vare. Ved bestilling justeres mengden opp i samsvar med reinheten for frøpartiet.

BlåklokkeBlåklokke
Comments