Skogkløver

Norsk navn: Skogkløver
Latinsk navn: Trifolium medium
Familie: Ertefamilien
Farge: Rød

Høyde i cm: 15 - 40
Frø pr gram: -
Naturlig voksested: Vegkanter

Blomstringsmåned: Mai - august
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
Skogkløver minner mye om rødkløver, men blomstene har oftest en mye klarere og friskere rødfarge, hvert av de trekobla bladene er smalere enn hos rødkløver, og ørebladene er smale og spisse.  Skogkløver vokser i skogkanter og kratt, oftest på kalkrik grunn.  Blomstrer i mai til august.  Også skogkløver er flerårig, med et kraftig rotsystem, men i motsetning til rødkløver danner den en rekke utløpere.  Skogkløver danner derfor kolonier i skogbotnen.  Den er mer varmekjær enn rødkløver, og vokser fortrinnsvis på kalkrik grunn i lavlandet.
Comments