Rødkløver

Rødkløver
Norsk navn: Rødkløver
Latinsk navn: Trifolium pratensis
Familie: Ertefamilien
Farge: Rød

Høyde i cm: 15 - 50
Frø pr gram: 650
Naturlig voksested: Beiter og slåttemark

Blomstringsmåned: Mai - september
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
Rødkløver er en art som i lang tid er blitt brukt som fôrplante, både til slått og beite.  I den forbindelse har arten vært gjenstand for betydelig foredling med tanke på å øke avkastningsevnen.  Et resultat av dette er gjerne at foredla sorter av arten er langt mer storvokst enn den ville typen, spesielt gjelder dette for sorter som har fått kromosomtallet fordoblet.

Arten er svært variabel, dette gjelder f.eks. plantehøgde (15 - 50 cm) og blomsterfarge.  Blomsterfargen er som navnet sier som oftest rød (purpur), men varierer i alt fra helt kvitt via ulike rødnyanser til ganske blått.  Blomstringstida er fra mai til september.  Plantene er sjølsterile, og krever hjelp av humler for å kunne bestøves.  Plantene er flerårige, vokser i tuer, og har et kraftig rotsystem.  Bladene er trekobla, ikke sjelden med et lysere felt midt på hvert av de trekobla bladene, og med hårete underside.
Comments