Rød jonsokblom

Rød jonsokblom
Norsk navn: Rød jonsokblom
Latinsk navn: Silene dioica
Familie: Nellikfamilien
Farge: Rød

Høyde i cm: 20 - 60
Frø pr gram: 1 600
Naturlig voksested: Enger

Blomstringsmåned: Juni - oktober
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
Rød jonsokblom har mye til felles med engsmella (samme familie), med 20-70 cm lange stengler som hos rød jonsokblom ofte er dunhåra.  Urten er flerårig, med krypende jordstengel.  Bladene er langskafta nederst, kortskafta på midten, og sittende øverst på stengelen.  Rød jon
Rød jonsokblom
sokblom har som navnet sier røde blomster, med fem dypt kløyvde kronblad.  Arten er særbu, d.v.s. hann- og hunnblomster sitter på hver sine planter.  Som oft es t er hannblomstene noe lysere enn hunnblomstene.  Hannblomstene har 10, og hunnblomstene 20 ribber på begeret, som hos begg e er rødbrunt.  Arten blomstrer rikelig helt fra mai til november, avhengig av voksested, og gir mørkegrå frø.  Den er vanlig i hele landet, fra sjø til høyfjell, og foretrekker enger og løvskog, helst på kalkrik grunn.


Comments