Gullris

Gullris
Norsk navn: Gullris
Latinsk navn: Solidago viragurea
Familie: Korgplantefamilien
Farge: Gul

Høyde i cm: 5 - 100
Frø pr gram: 1 700
Naturlig voksested: Tørre enger

Blomstringsmåned: Juli - september
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
Gullris er en av landets mest vanlige planter, idet den finnes fra sør til nord, fra sjø til høyfjell.  Arten er variabel, men det karakteristiske er den store sammensatte blomsterstanden med relativt små gule korger med tungeforma randkroner.  De nedre bladene er omvendt lansettforma, mens stengelbladene er gradvis mindre oppover.  Blomstringa kommer ikke i gang før nærmere høysommer, men varer til gjengjeld lenge utover høsten.  Lite næringskrevende.
Comments