Gulaks

Gulaks
Norsk navn: Gulaks
Latinsk navn: Anthoxanthum odoratum
Familie: Grasfamilien
Farge: -

Høyde i cm: 10 - 50
Frø pr gram: 1 800
Naturlig voksested: Eng og beiter

Blomstringsmåned: Juni - juli
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
Flerårig gras, 10-50 cm høgt, som vokser i glisne tuer.  Grunnbladene er lange, mens stråbladene er korte og sprikende.  Toppen er 3-5 cm lang.  Planta gulner tidlig på sommeren, og utvikler ei god kumarinlukt.  Gulaks er vanlig i slåtte- og beiteenger, langs veg- og skogkanter.
Comments