Gul gåseblom

Norsk navn: Gul gåseblom
Latinsk navn: Anthemis tinctoria
Familie: Korgplantefamilien
Farge: Gul

Høyde i cm: 20 - 80
Frø pr gram: 2 300
Naturlig voksested: Vegkant

Blomstringsmåned: Juli - september
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
"Gul prestekrage" er kallenavnet mange bruker på gul gåseblom.  Den har mye til felles med prestekrage, men på denne arten er også kantkronene gule.  Den 20 – 80 cm høge stengelen er kvithåra, de fjørdelte bladene er grønne på oversida og kvitfilta under.  Gul gåseblom er ei pionérplante, som etablerer seg i åpen jord, og kan fullstendig dominere området et par år, men går så betydelig tilbake i antall.  Finnes lokalt først og fremst på Østlandet.  Blomstrer i juli til oktober.

Gul gåseblom
Comments