Fuglevikke

Fuglevikke
Norsk navn: Fuglevikke
Latinsk navn: Vicia cracca
Familie: Ertefamilien
Farge: Blå

Høyde i cm: 20 - 80
Frø pr gram: -
Naturlig voksested: Enger, vegkanter

Blomstringsmåned: Juni - august
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
Flerårig urt, 20 - 80 cm, tynn og greina stengel som er liggende eller klatrende.  Bladene er finna, med 5-10 par lansettforma 2-6 mm breie finner uten tydelig midtnerve, og ender i en greina klengetråd.  10 - 30 blomster er samlet i klaser som er av samme lengde som bladene.  Blomstene er først rødlige, seinere klarere blå.  Blomstrer i juni til september.  Belgene er 2 - 3 cm, med flere frø.  Vokser i enger, veg- og skogkanter helt opp til fjellet.
Comments