Engtjæreblom

Engtjæreblom
Norsk navn: Engtjæreblom
Latinsk navn: Lychnis viscaria
Familie: Nellikfamilien
Farge: Rød

Høyde i cm: 20 - 40
Frø pr gram: 11 000
Naturlig voksested: Tørre enger

Blomstringsmåned: Juni - juli
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
Navnet tjæreblom har denne planta fra det mørke limfeltet under hvert stengelledd.  Blomstrer fra mai til august med kraftig røde blomster som sitter i kranser som sammen danner en smal topp.  20-40 cm lang stengel med motsatte blad, de nedre med lange kanthår.  Vanlig på Østlandet, mest på kalkfattig grunn.
Comments