Blåklokke

Blåklokke
Norsk navn: Blåklokke
Latinsk navn: Campanula rotundifolia
Familie: Klokkefamilien
Farge: Blå

Høyde i cm: 10 - 50
Frø pr gram: 20 000
Naturlig voksested: Tørre bakker

Blomstringsmåned: Juli - august
Varighet: Flerårig

Beskrivelse:
Blåklokke er en art som de fleste kjenner, ettersom den er vanlig i hele landet fra havnivå til høyfjell.  Basisbladene er runde og visner tidlig, mens stengelbladene er linjeformede.  Kronbladene har vokst sammen, slik at de 1,5-2 cm lange blomstene er klokkeformede, med 5 fliker.  Og som navnet sier, er de blå.  Arten er svært variabel både med hensyn til plantehøyde (10-50 cm) og blomsterantall (1-8).  Blåklokka kommer gjerne i blomstring ved jonsoktider, og blomstrer ofte fram til oktober.  Frøene er lysebrune og svært små, på ett gram går det ofte 20 000 frø.  Blåklokka trives best på tørre bakker, og må betegnes som en karakterplante på setervollene.
Comments