Artsutvalg og botaniske data

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi ikke lenger har blomsterengfrø tilgjengelig.  Eventuelle spørsmål må rettes til NIBIO Landvik, Reddalsveien 215,
4886 Grimstad, tlf. 03246.

Rød jonsokblom
Rød jonsokblom

Blomstrende urter

Klikk på linken (norsk navn) for å se bilde og beskrivelse av arten.

Varighet: F = Flerårig, T = Toårig, E = Enårig.

Norsk navn

Latinsk navn

Familie

Høyde i
cm

Blomstrings-
måned

Blomster-
farge

Naturlig
voksested

Varighet

Frø pr
gram

Aksveronika Veronica spicata Maskeblomstfamilien 5 - 40 07 - 08 Blå Tørre bakker F -
Ballblom Trollius europaeus Soleiefamilien 20 - 80 06 - 07 Gul Fuktige steder F 1 500
Blåklokke Campanula rotundifolia Klokkefamilien 10 - 50 07 - 08 Blå Tørre bakker F 20 000
Blåknapp Succisa pratensis Kardeborrefamilien 20 - 60 07 - 10 Blå Fuktige steder F 800
Blåkoll Prunella vulgaris Leppeblomstfamilien 5 - 25 06 -08 Blåfiolett Beitemarker F -
Enghumleblom Geum rivale Rosefamilien 20 - 40 06 - 08 Brunrød Fuktig grasmark F -
Engknoppurt Centaurea jacea Korgplantefamilien 30 - 70 07 - 10 Fiolett Tørre enger F 500
Engnellik Dianthus deltoides Nellikfamilien 10 - 25 07 - 08 Rød Tørre bakker F 7 000
Engsmelle Silene vulgaris Nellikfamilien 20 - 70 06 - 10 Hvit Vegkant F -
Engtjæreblom Lychnis viscaria Nellikfamilien 20 - 40 06 - 07 Rød Tørre enger F 11 000
Fagerklokke Campanula persicifolia Klokkefamilien 30 - 80 07 - 09 Blå Tørre bakker F 14 000
Fagerknoppurt Centaurea scabiosa Korgplantefamilien 30 - 100 07 - 08 Purpur Tørre bakker F -
Firkantperikum Hypericum maculatum perikumfamilien 20 - 100 07 - 09 Gul Tørre bakker F 12 000
Fuglevikke Vicia cracca Ertefamilien 20 - 80 06 - 08 Blå Enger, vegkanter F -
Gul gåseblom Anthemis tinctoria Korgplantefamilien 20 - 80 07 - 09 Gul Vegkant F 2 300
Gulaks Anthoxanthum odoratum Grasfamilien 10 - 50 06 - 07   Eng og beiter F 1 800
Gullris Solidago virgaurea Korgplantefamilien 5 - 100 07 - 09 Gul Tørre enger F 1 700
Hanekam Lychnis flos-cuculi Nellikfamilien 20 - 60 07 - 08 Rød Fuktige enger F 6 000
Nyseryllik Achillea ptarmica Korgplantefamilien 20 - 60 07 - 10 Hvit Enger, vegkanter F 5 000
Prestekrage Leucanthemum vulgare Korgplantefamilien 20 - 70 06 - 09   Slåtteeng F 2 000
Prikkperikum Hyperikum perforatum Perikumfamilien 20 - 80 07 - 09 Gul Tørre bakker F -
Ryllik Achillea millefolium Korgplantefamilien 10 - 60 06 - 10 Hvit, rosa Tørre bakker F 5 500
Rød jonsokblom Silene dioica Nellikfamilien 20 - 60 06 - 10 Rød Enger F 1 600
Rødkløver Trifolium pratensis Ertefamilien   06 - 09 Rød Beiter og slåttemark F 650
Rødknapp Knautia arvensis Kardeborrefamilien 30 - 80 06 - 09 Rød-fiolett Tørre enger F 200
Skogkløver Trifolium medium Ertefamilien 15 - 40 06 - 08 Rød Vegkanter F -
Tiriltunge Lotus corniculatus Ertefamilien 10 - 30 06 - 10 Gul Tørre bakker F 700
Vill rødkløver Trifolium pratensis Ertefamilien 15 - 50 06 - 09 Rød Vegkant, beitemark F 650

Grasarter med tilknytning til blomstereng

Klikk på linken (norsk navn) for å se bilde og beskrivelse av arten.

Varighet: F = Flerårig, T = Toårig, E = Enårig.

Norsk navn
Høyde i cm
Naturlig
voksested
Varighet
Frø pr gram
Engkvein 20 - 50 Eng og beiter F 5000
Fjellrapp 10 - 20
Tørre bakker F -
Gulaks 10 - 50
Eng og beiter F 1800
Hjertegras 30 - 50 Slåtteenger F -
Smyle 20 - 70 Vegkant, utmark F -

Undersider (31): Vis alle
Comments