Norsk blomstereng

Agrokonsults blomsterengfrø for 2018 er overført til forskingsformål.  Forespørsel om blomsterengfrø må rettes til NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad, tlf. 03246.


De fleste mennesker har gode minner eller assosiasjoner til blomstereng, f.eks. godt sommervær, plukking av markjordbær, gryende forelskelse m.m.

BlomsterengBlomstereng

”Norsk blomsterengfrø” består utelukkende av arter som er viltvoksende i Norge. Det dreier seg altså ikke om sortsmateriale som er foredlet fram, men om ulike økotyper av artene. Vi kan på en måte si at det er naturen sjøl som har foredlet fram disse typene, ved naturlig utvalg gjennom generasjoner. Disse artene utgjør ikke noe fremmedelement i miljøet, men passer tvert imot bedre enn utenlandske arter som kantsone mot utmark. De fleste mennesker kjenner artene, bevisst eller ubevisst, spesielt arter som blåklokke og prestekrage.

Frøet som omsettes er beregnet for bruk til markdekkende vegetasjon i grøntanlegg. Aktuelle forbrukere er bl.a. vegvesen, parkvesen, anleggsgartnere og private hageeiere. Om en vurderer å anlegge blomstereng, bør en tenke på om stedet er et naturlig voksested for blomstereng, at jorda bør være ugrasfri, at blomsterengartene har begrenset evne til å binde jorda i bratte skråninger, at etablering tar lang tid, og at den krever et visst vedlikehold.

En veiledningsbrosjyre om anlegg og vedlikehold av blomstereng er utarbeidet, og blir medsendt frøet på forespørsel. For øvrig henvises til videre omtale her.