Beskrivelse av de sist brukte sortene

Kepaløk (Allium cepa)

Lafort
Tidlig sort som passer for dyrking fra setteløk. Løkformen er rund til høgrund. Høgt tørrstoffinnhold. Stor avling og god holdbarhet.

Laskala
Passer for dyrking fra setteløk. Svært høgt tørrstoffinnhold, og meget god skallkvalitet. Velegnet for langtidslagring, med god holdbarhet.

Kvitkål (Brassica oleracea convar. capitata var. alba)

Ladi
Tidligste sommerkålsort. Brukes særlig til dyrking under plast.

Jåtunsalgets sommerkål
Middels tidlig sommerkål, noe seinere enn Ladi.

Garo
Foredlet ved utvalg i den nederlandske sorten Langendijker. Velegnet for vinterlagring. Fin grønnfarge og god holdbarhet.

Trønder Lunde
Små, runde, faste hoder. Har vært av særlig interesse som vinterkålsort i Nord-Norge og i fjellbygdene lenger sør i landet. 
 

Foruten de nevnte kvitkålsortene finnes en rekke eldre sorter: Aglo, Amager L1 Orig., Blåtopp Faale, Blåtopp Kvithamar, Fry, Jåtunsalgets vinterkål, Kvislar, Mikeli orig., Omd, Toten Amager Fodstad.
Comments