Grønnsaksvekster

Vekstgruppen grønnsaker er svært omfattende. Agrokonsult begrenset seg til omsetning av de norske sortene av artene kepaløk (”vanlig” løk) og kvitkål (hodekål).  Norske grønnsaksorter har imidlertid gått helt ut av bruk, og vi har ikke lenger frø tilgjengelig.  Dersom noen ønsker å prøve de gamle sortene, vil det være mulig å få tak i frø i genbanken (dog i svært begrenset mengde).

Comments