Frøblandinger

For 2018-sesongen lager ikke Agrokonsult standard frøblandinger av blomsterengfrø. 

Vi kan imidlertid lage blandinger etter kundens ønske av de arter som vi til enhver tid har igjen frø av. 

Hvilke frø som er klare for 2018-sesongen går fram av prislista. 
Comments