Om Agrokonsult AS 
Firmaet Agrokonsult AS vil i løpet av de første månedene 2018 bli avviklet. 
Virksomheten blir imidlertid ført videre av NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad, tlf. 03246.
Forespørsel om både rotvekstfrø og blomsterengfrø må fra nå av rettes til NIBIO Landvik.


Nedenfor vises dog Agrokonsults nettsider:

Velkommen!

Agrokonsult AS ble etablert i 2001, og er autorisert både for import og for egen produksjon og omsetning av alle typer såvarer. 
Vareutvalget omfatter først og fremst norske sorter av rotvekster.  Videre omsetter vi frø av viltvoksende blomstrende urter. 

Økologisk avlet frø er fra år til annet en del av vareutvalget, for øvrig omsettes alt frø ubeiset.  Det meste av frøet omsettes engros til andre såvarefirma, men vi betjener også forbrukerkunder.


Fra 2001 lå vårt kontor på Kråkstad, mens frørenseri og lager var på Vollebekk forsøksgård i Ås.  Sommeren 2015 ble virksomheten flyttet til Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag, med kontor på Skatval og frørenseri og lager på Kvithamar forsøksgård.  Postadresse er Ørhaugen 13, 7510 Skatval.

I et samarbeid med Bioforsk Landvik ga vi inntil høsten 2013 ut informasjonstidsskriftet ”Norsk Frøavlsnytt” med 4 numre pr. år.  Bladet var i særlig grad rettet mot landets frøavlere, med nyheter av dyrkingsteknisk karakter, gjeldende priser og vilkår, og eventuelle endringer av regelverket for frøproduksjon.  De siste utgivelsene kan hentes på våre sider.

Kontakt oss gjerne på agrokonsult@agrokonsult.no.
Tiriltunge Rødknapp Gul gåseblom Engnellik
Les mer om disse vakre urtene og mange flere under Norsk Blomstereng > Artsutvalg og botaniske data

All tekst og bilder på våre nettsider er utviklet av Agrokonsult AS.
Kopiering og bruk tillates ikke uten etter særskilt innhentet samtykke.
Copyright © 2010 Agrokonsult AS