Om Agrokonsult AS 
Velkommen!

Velkommen til Agrokonsults nettsider!

Agrokonsult AS ble etablert i 2001, og er autorisert både for import og for egen produksjon og omsetning av alle typer såvarer. 
Vareutvalget omfatter først og fremst norske sorter av rotvekster.  Vi har tidligere også omsatt frø av norsker sorter av grønnsaker, samt frø av viltvoksende blomstrende urter, og har valgt å beholde disse informasjonssidene. 

Økologisk avlet frø er fra år til annet en del av vareutvalget, for øvrig omsettes alt frø ubeiset.  Det meste av frøet omsettes engros til andre såvarefirma, men vi betjener også forbrukerkunder.

Vårt kontor ligger på Kråkstad, mens frørenseri og lager er på Vollebekk forsøksgård i Ås.

I et samarbeid med Bioforsk Landvik har vi inntil høsten 2013 gitt ut informasjonstidsskriftet ”Norsk Frøavlsnytt” med 4 numre pr. år.  Bladet var i særlig grad rettet mot landets frøavlere, med nyheter av dyrkingsteknisk karakter, gjeldende priser og vilkår, og eventuelle endringer av regelverket for frøproduksjon.

Foruten handtering av frø kan vi tilby konsulent- og sekretærfunksjoner.
 
Kontakt oss gjerne på agrokonsult@agrokonsult.no.
Tiriltunge Rødknapp Gul gåseblom Engnellik
Les mer om disse vakre urtene og mange flere under Norsk Blomstereng > Artsutvalg og botaniske data

All tekst og bilder på våre nettsider er utviklet av Agrokonsult AS.
Kopiering og bruk tillates ikke uten etter særskilt innhentet samtykke.
Copyright © 2010 Agrokonsult AS